Базові знання шкільного курсу хімії. Частина 2. Хімічна реакція.

ХІМІЧНА РЕАКЦІЯ

Хімічна реакція – явище, під час якого речовина або речовини перетворюються на інші

Зовнішні ефекти, що супроводжують хімічні реакції

Зміна забарвлення

Зміна запаха

Випадіння або розчинення осаду

Виділення або  поглинання газу

Виділення або поглинання теплоти

Схема реакції – запис реакції за допомогою хімічних формул реагентів та продуктів реакції  H2 + O2 à H2O

Хімічне рівняння – запис хімічної реакції за допомогою хімічних формул реагентів та продуктів реакції, який відповідає закону збереження маси речовин  2H2 + O2 = 2H2O

Закон збереження маси речовин: маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, що утворились в результаті реакції

C  + 2H2 = CH4

12 + 2*2 = 16

а.о.м.  а.о.м.   а.о.м.

Правила добору коефіцієнтів: коефіцієнт показує число молекул або окремих атомів у рівнянні реакції, ставиться тільки перед хімічною формулою, відноситься до всіх атомів у складі молекули, перед якою він стоїть

Закон об’ємних співвідношень газів у хімічній реакції: об’єми газів, що беруть участь у реакції відносяться між собою як невеликі цілі числа

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

1V  :  2V       1V  :   2V

Типи хімічних реакцій

За кількістю реагентів і продуктів реакції

Сполучення – реакція, в результаті якої з кількох речовин утворюється однаA + B  -> AB

2Mg + O2 = 2MgO

Розкладу – реакція, в результаті якої з однієї речовини утворюється декількаAB -> A + B

2H2O = 2H2 + O2

Заміщення – реакція між простою і складною речовинами, під час якої атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів складної речовиниA + BC  -> AC + B

Zn+2HCl=ZnCl2+H2

Обміну – реакція між складними речовинами, під час якої вони обмінюються складовими частинамиAB + CD ->  AD + CB

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

 

За тепловим ефектом реакції

Екзотермічні – реакції, що супроводжуються виділенням теплотиA + … = B + …; ΔH < 0

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2↑; ΔH= –283кДж

Ендотермічні – реакції, що супроводжуються поглинанням теплотиA + … = B + …; ΔH > 0

H2SO4 = SO3 + H2O; ΔH = +177кДж

 

За напрямом реакції

Оборотні – реакції, в яких продукти можуть реагувати між собою з утворенням вихідних речовин  N2 + 3H2 ↔ 2NH3 Необоротні – реакції, які відбуваються тільки в одному напрямку2KClO3 = 2KCl + 3O2

 

Швидкість хімічної реакції у однорідній суміші визначається зміною

кількості речовини реагента (продукта) у одиниці об’єму за одиницю часу: формула

Фактори, що впливають на швидкість хімічної реакції

Хімічна природа реагентів

Концентрація реагентів

Площа контакту реагентів

Температура

Каталізатор – речовина, що прискорює хімічну реакцію,  залишається незмінною

Збільшення концентрації, подрібнення речовин, підвищення температури (окрім газів), наявність каталізатора прискорюють хімічну реакцію

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>