Базові знання шкільного курсу хімії. Частина 1. Основні хімічні поняття. Речовина.

ОСНОВНІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ. РЕЧОВИНА

Речовина – те, з чого складаються фізичні тіла

Властивості речовин – ознаки, за якими речовини відрізняються або подібні між собою

Фізичні

Хімічні

Властивості, які можна виявити за допомогою органів чуття або вимірюваннями, не перетворюючи речовину на іншу Здатність чи нездатність речовини за певних умов перетворюватися на нову речовину або речовини
Колір, запах, смак, агрегатний стан, розчинність у воді, пластичність, здатність проводити електричний струм, тепло, температури плавлення і кипіння, густина Реакція нейтралізації – взаємодія між основою та кислотою

Реакція горіння – за участю кисню

 

Склад речовини (наприклад, H2O)

Якісний

Кількісний

Атоми або йони, що входять до складу речовини Кількість атомів або йонів, що входять до складу речовини
Гідроген, Оксиген 2 атома Гідрогену, 1 атом Оксигену

 

Хімічна формула – умовний запис складу речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів

Молекулярна H2O Графічна H – O – H Структурна (рисунок)

 

Речовини

Проста речовина – утворена одним хімічним елементом

Складна речовина – утворена кількома хімічними елементами

Метали

Na, Fe, Al

Неметали

H2, O2, Cl2

Неорганічні

CO2, H2O, HCl

Органічні

C2H2, C6H12O6

Утворені атомами металічних елементів Утворені атомами неметалічних елементів Утворені будь-якими атомами У своєму складі завжди містять атоми Карбону

 

Матеріал – речовина або суміш речовин, які використовуються людиною для виготовлення різних предметів

Хімічний елемент – вид атомів із певним зарядом ядра

Молекула електронейтральна частинка, яка складається з кількох сполучених атомів

Йон – заряджена частинка, яка утворюється внаслідок втрати атомом або приєднання до нього одного або кількох електронів

Катіон – позитивно заряджений іон, утворюється внаслідок втрати атомом електронів Na+, Ca2+, Al3+ Аніон – негативно заряджений іон, утворюється внаслідок приєднання атомом електронів Cl, S2–, N3–

 

Валентність – здатність атома сполучатися з певною кількістю таких самих або інших атомів. Позначають римскими цифрами над символом елемента у формулі

Елементи зі сталою валентністю

Елементи зі змінною валентністю

Одновалентні:H, K, Na, Ag, F

Двовалентні: O, Ba, Ca, Mg, Zn

Тривалентні: Al, B

Fe – II, III

Cu – I, II

P – III, V

C, Pb, Sn – II, IV

S – II, IV, VI

Cl, Br, I – I, III, V, VII

 

Суміші речовин містять частинки декількох речовин – компоненти

Однорідні – окремі компоненти не можна побачити неозброєним оком Неоднорідні – окремі компоненти можна побачити неозброєним оком

 

Методи розділення сумішей: відстоювання, фільтрування, випарювання, перегонка

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>